S: Ama, dünyada “kötülük” dediğimiz şey çok. Y: “Kötülük” doğru bir terim değil. Bu gidip, neyin iyi neyin kötü olduğuna dayanır. “Yanlış yönlendirilmiş” demek daha uygun olur. Bizim anlayışımıza göre, sizin “kötü” dediğiniz şeyler sadece, yanlış yönlendirilmiş enerjilerdir. Bunlar sadece gelişmemiş enerjilerdir. Onlar kötülüğün kişileştirmeleri değildir. Onlar varlık değildir. İnsanların omuzlarında oturup, onlara şunu ya da bunu yapmalarını söyleyen bir Şeytan yoktur. Spiritüel âlemde biz bir kötülük kavramına sahip değiliz, çünkü kötülük sadece iki güç arasındaki uyumsuzluktur ve insan zihninin bu uyumsuzluğu kavrayabilmesi için buna “kötülük” adı verilmiştir. Lütfen anlayın ki reenkarna olmuş bir kötülük yoktur. Dünyayı dolaşıp insanların ruhlarını zapteden bir Şeytan yoktur. Bu, uyumsuzluğu anlamak için yaratılmış bir öykü ve bir yanlış kavramdır. Bir benzetmede bulunacağım. Bir pilde pozitif ve negatif kutup vardır. Eğer arabanızı çalıştırmak istiyorsanız bu kutupları birleştirmek için iki bağlantı kablosu gerekir. Eğer birini dışarıda bırakırsanız arabanızı çalıştıramazsınız. Yani, her iki kutup da gereklidir. Bu kutuplardan hiçbiri daha önemli ya da daha yararlı değildir, onlar eşit öneme ve yarara sahiptirler. Bu yüzden, kafanızı iyi ve kötü ile meşgul etmeyi bırakın, çünkü bu yanlış bir kavramdır ve anlayışınızın gelişmesini engeller.

To Tumblr, Love Pixel Union